Proiecte

Proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor din Municipiul Beiuş, cartierul Habitat

Acest proiect a presupus realizarea colectării selective a deşeurilor in cartierele Habitat precum şi o serie de activităţi de implicare a tineretului in acţiuni de voluntariat legate de natură, aer liber, de diverse activităţi colective de voluntariat.
Continuare PDF


Implementarea IQ comunitar în domeniul protecţiei mediului

Scopul proiectului Prin derularea proiectului se urmăreşte ameliorarea situaţiei gestionării deşeurilor colectate de către firmele de salubritate, scontându-se o diminuare a cantităţii de deşeuri gestionate cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
Continuare PDF


Conservare biodiversităţii în defileul Crişului Negru, la Borz, comuna Şoimi

Prin acest proiect ne propunem să promovăm un turism ecologic, un turism fotografic. Astfel încercăm sa demonstram ca omul se poate bucura de natură observând-o şi fotografiind-o, reuşind astfel să promovăm zona cu frumuseţile ei şi dezvoltând astfel spiritul civic în direcţia protecţiei acesteia.
Continuare PDF


Pagina: 1 2 3